fbpx
 

Rinkodaros vaidmuo verslo įmonės veikloje

Rinkodaros vaidmuo verslo įmonės veikloje - Digital touch skaitmeninės rinkodaros paslaugos

Rinkodaros vaidmuo verslo įmonės veikloje

B2B verslo segmente nuolat besikeičiantys procesai kelia naujus reikalavimus įmonėms siekiant pritraukti naujas auditorijas ir formuoti jų lojalumą, todėl šie veiksniai skatina ieškoti naujų verslo koncepcijų pritaikymo ir panaudojimo galimybių. Kadangi pagrindinis verslo įmonių tikslas sukurti pridėtinę vertę, šiuolaikinės verslo organizacijos privalo turėti efektyviai veikiančias rinkodaros ir inovacijų funkcijas, tam kad galėtų išlaikyti konkurencinį pranašumą.

 

Funkcijų persiskirstymas

Per pastarąjį dešimtmetį B2B verslo rinkos organizavimo vaidmuo labai pasikeitė. Daugelyje įmonių pardavimai buvo esminis ir plačiai sprendžiamas klausimas, nes pardavimams priklausė klientų supratimas, santykių vystymas ir procesas, padedantis pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau naujų technologijų atsiradimas iš esmės pakeitė rinkodaros vaidmenį įmonės veikloje.

Skaitmeninės rinkodaros technologijos diktuoja pokyčius - Digital touch

Technologijų dėka pasikeitė ne tik informacijos srautas ir pobūdis, bet įvyko ir funkcijų perskirstymas tarp įmonės rinkodaros, pardavimų ir produktų valdymo skyrių. Vienas esminių pokyčių yra tas, kad dabar rinkodaros skyrius ne tik analizuoja rinką bei įgyvendina rėmimo kompleksą, bet ir formuoja klientų duomenų bazę, kurią tolimesniam plėtojimui perduoda pardavimų skyriui.

Daugelis verslo organizacijų neįsivertina suteikiamų rinkodaros privalumų. Todėl rinkodaros vaidmuo įmonės valdymo dalyje turi būti aiškiai suvoktas ir išspręstas siekiant aiškiai apibrėžti rinkodaros tikslus ir sutelkti dėmesį į priemonių ir taktikų vykdymą.Šiandieninėmis sąlygomis įmonė dirbs sėkmingai, jei rinkodaros ir pardavimų skyriai glaudžiai bendradarbiaus ir bus aiškiai pasiskirstę atsakomybės ribas.

Trade leads generavimas

Rinkodaros proceso ašis – norima pasiekti auditorija ir jos poreikiai. Todėl vienas pagrindinių kiekvienos verslo įmonės tikslų – užmegzti artimus ryšius su potencialiais klientais siekiant gauti didžiausią naudą.
Rinkodaros vaidmuo verslo įmonės veikloje - Digital touch

Rinkodaros vaidmuo verslo įmonės veikloje – Digital touch

Rinkodaros skyrius į savo darbus įtraukia ne tik potencialių klientų sąrašo sudarymą, bet ir vadinamųjų „pardavimų iniciatyvų“ (angl. trade leads), generavimą. Tai gali būti apibrėžiama skirtingai, tačiau dažniausiai „pardavimų iniciatyva“ yra laikomas potencialus klientas, vienaip ar kitaip išreiškęs susidomėjimą produktu ar paslauga (pvz.. pateikęs įmonei užklausą, išmėginęs nemokamą produkto pavyzdį ir pan.). Todėl rinkodaros informacinė sistema turi papildomai numatyti, kokią informaciją reikia surinkti apie tokį potencialų klientą, kad pardavimų skyrius galėtų kuo efektyviau pradėti savo darbą.

Skaitmeninės technologijos diktuoja pokyčius

Viena svarbiausių šiandieninės rinkodaros užduočių – tai greitas prisitaikymas prie skaitmeninių technologijų. Skaitmeninės rinkodaros galimybės auga ir vadovai supranta, kad šie sparčiai vykstantys pokyčiai iš esmės keičia verslo procesus, tuo tarpu komunikaciją ir priėjimą prie skirtingų auditorijų.

Rinkodara reikalauja ne tik kūrybiškumo, bet ir nemažai investicijų, kurios privalo būti tikslingai išskirstytos. Todėl svarbu parinkti tinkamas rinkodaros priemones, su kuriomis būtų galima efektyviai pasiekti tikslinę auditoriją optimaliais kaštais.

B2B rinkodaros paslaugos iš vienų rankų!